O SPOLEČNOSTI

Společnost TOP GEO Group CZ spol. s r.o. byla založena v roce 1993 s cílem podnikat v oblasti nákupu a prodeje minerálů a vybavení pro opracování přírodních kamenů. Pod původním názvem TOP GEO Group Teplice spol. s r.o. se hned počátkem devadesátých let stala jednou z nejvýznamnějších českých společností zabývajících se nákupem a prodejem neživých přírodnin – minerálů, hornin, zkamenělin, šperků a drahých kamenů a zároveň službami spojenými s jejich úpravou (broušením, vrtáním apod.).

Významným mezníkem v dynamickém rozvoji společnosti se stal přelom let 2006 a 2007, kdy se společnost stává 100% dceřinou společností firmy G-Consult, spol. s r.o. Název společnosti byl upraven na TOP GEO Group CZ spol. s r.o., sídlo bylo přemístěno do Prahy a byl vybudován velkoprodejní sklad v Ostravě. Zároveň se činnost společnosti zaměřila také na oblast geologie, v níž si postupně vybudovala dobré jméno na základě úspěšně provedených zakázek. casino en ligne

V souvislosti s globálními ekonomickými změnami, které se projevily také na trhu v České republice, bylo rozhodnuto utlumit obchodní činnost v oblasti minerálů, šperků a geologického nářadí. Prodej a výrobu šperků z přírodních materiálů nyní převzala Galerie kreativity Natata v Ostravě, elektronický obchod s geologickým nářadím byl ukončen. Hlavním předmětem činnosti TOP GEO Group CZ spol. s r.o. jsou tedy geologické práce. Sídlo společnosti zůstalo v Praze, pracoviště se nachází v Ostravě a v Rýmařově.

Společnost TOP GEO Group CZ spol. s r.o. má zaveden integrovaný systém řízení dle norem ČSN EN ISO 9001 Systém managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu s požadavky uvedených norem byla vyhlášena Politika integrovaného systému řízení (ISM). Dne 15.7.2011 úspěšně proběhl audit ISM 1. fáze (tzv. předaudit) a dne 9.9.2011 audit 2. fáze. Společnost TOP GEO Group CZ se tak stala držitelem certifikátů pro uvedené systémy řízení. nät casino

 

Základní údaje o společnosti:

Obchodní firma: TOP GEO Group CZ spol. s r.o.
Sídlo: Svatoplukova 549/15, 128 00 Praha, Nusle
Zapsána: v OR vedeném u MS v Praze, odd. C, vložka 124029
IČ: 49097920
DIČ: CZ49097920
ID datové schránky: 9we7qsk
Přehled odborných oprávnění Ministerstva životního prostředí v oblasti geologie:– Inženýrská geologie
– Hydrogeologie
– Sanační geologie
– Ložisková geologie
– Environmentální geologie
– Geotechnický průzkum silnic a dálnic (MDaS ČR)

NABÍDKA SLUŽEB
Společnost TOP GEO Group CZ spol. s r.o. nabízí své služby v těchto hlavních oblastech: Casino en Línea

Inženýrská geologie a geotechnika
Hydrogeologie
Ložisková geologie slot machine a sous gratuit
Sanační geologie – řešení ekologických zátěží
Konzultační činnost v oblasti ochrany životního prostředí
Kulové kamenné fontány
Charakteristické rysy naší práce:

individuální přístup k potřebám zákazníků,
kvalitní personální a technické zázemí firmy,
bohaté zkušenosti realizačního týmu,
komplexní dodávka.

REFERENCE

Inženýrská geologie
DOLNÍ LUTYNĚ – Havarijní zajištění objektu č.p. 1182 a terénní úpravy sesuvu. 2007
BRUNTÁL – hala – dřevoprodej. Posouzení základových poměrů. 2010
LICHNOV – parcela 935 – svahový pohyb zemin. Geologická pasportizace deformace objektu. 2010
MICHÁLKOVICE – parcela č. 512/1 – stavba RD. Posouzení základových a hydrogeologických poměrů v místě stavby rodinného domu. 2010
JAVORNÍK – obchvat silnice I/60. Geotechnický dozor při provádění stavebních prací. 2011
Hydrogeologie
HLUČÍN – parcela č. 2831/1. Hydrogeologický posudek pro tepelné čerpadlo. 2007
NOVÁ PLÁŇ – parcela 324/7 – vodní zdroj. Hydrogeologický posudek. 2010
DLOUHÁ LOUČKA – vodní zdroje. Hydrogeologický posudek. 2020 free online casino
JIŘÍKOV – parcela 858/4 – studna. Zjednodušená dokumentace stavby podle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 2010
DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ – parcela č. 401/17 a 401/12 – vrty pro tepelné čerpadlo. Hydrogeologický posudek. 2010
MALÁ ŠTÁHLE – parcela č. 443 – studna. Zjednodušená dokumentace stavby podle přílohy č. 3 Vyhlášky 499/2006 Sb. 2011
BOCANOVICE, parcely č. 77/22, 56/2, 57/8, 57/9, 196/1. Posouzení odtokových poměrů pro provedení jednoduchých zemních prací. 2011
OSTRAVA – MICHÁLKOVICE – parcela č. 512/1. Posouzení odtokových poměrů území. 2011
KOUTY NAD DESNOU, parcely č. 535/2, 535/11 – studny u rekreačního objektu Švýcárna. Zjednodušená dokumentace stavby podle přílohy č. 3 Vyhl. č. 499/2006 Sb. 2011
HORNÍ DOMASLAVICE – kostel – zasakování srážkových vod. Posouzení odtokových poměrů v území. 2011
OSTRAVA-MICHÁLKOVICE – parcela č. 515, 514/11 – zasakování srážkových vod. Hydrogeologický posudek. 2010
Ložisková geologie
DEPONIE PO TĚŽBĚ A ÚPRAVĚ NEROSTNÝCH SUROVIN V OKRESECH KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK – revize a zhodnocení nově zjištěných i známých deponií dle databáze ČGS-Geofond. 2007
HORNÍ BLATNÁ – zajištění starého důlního díla jáma Dolu Pomoc Boží – I. a II. etapa. 2009-2010
Sanační geologie – řešení ekologických zátěží
OSTRAVA – komplexní řešení sanace kontaminovaného území lokality Trojice, k.ú. Slezská Ostrava – Fáze I: Aktualizace analýzy rizik kontaminovaného území. 2009
OSTRAVA – aktualizace analýzy rizika areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. 2010-2011
KARVINÁ – aktualizace analýzy rizika areálu Koksovny ČSA společnosti OKK Koksovny, a.s. 2010-2011
TŘINEC – Třinecké železárny – sanace – dodatečné stavební práce. Supervize sanačních prací při odstraňování staré ekologické zátěže dle Směrnice č. 3/2004 FNM ČR a MŽP. 2011
KARVINÁ – zóna Vagónka. Orientační průzkum kontaminace a zjištění rizika kontaminace. 2020 Casino en Línea

 

KONTAKTY
Sídlo společnosti:

Svatoplukova 549/15
128 00 Praha-Nusle

Tel.: +420 597 430 911

E-mail: radan.smit @ topgeo-group.cz

URL: www.topgeo-group.cz
ID datové schránky: 9we7qsk
Loc: 50°3’58.56″N, 14°25’48.039″E

 

Poštovní adresa: Casino Online

Trocnovská 794/9
702 00 Ostrava

Tel.: +420 597 430 911

URL: www.topgeo-group.cz

 

Loc: 49°51’8.861″N, 18°16’43.26″E

 

Pracoviště Rýmařov:
Rudé Armády 3
795 01 Rýmařov

Tel./ Fax: +420 554 211 122

E-mail:
vaclav.hodny @ topgeo-group.cz

 

Loc: 49°56’14.107″N, 17°16’28.896″E

 

 

© 2020 G-Consult, spol s r.o.